Menu Close

Građani

Dobrodošli u Fitz F banku

Primarna strategija Fitz F banke u ulasku na crnogorsko tržište je pružanje komplementarnih resursa i vještina finansijskom sektoru i zemlji u cjelini.