Menu Close

VISA Poklon kartica

Karakteristike kartice:

  • Može se koristiti za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na ATM uređajima i šalterima banaka, kao i za kupovinu putem Interneta.
  • Dopunjiva je kartica (nakon inicijalne uplate moguće je uplatiti nov iznos sredstava).
  • Nepersonalizovana kartica (ime korisnika nije utisnuto na kartici). Krajnji korisnik je u obavezi da potpiše karticu.
  • Kartica se izdaje i važi do roka koji je naznačen na kartici ( maksimalno do 48 meseci ) i nakon tog roka se ne reizdaje.
  • U svakom trenutku, kupac kartice ili krajnji korisnik kome je kartica poklonjena, je u mogućnosti da sazna raspoloživo stanje po kartici upitom stanja na bankomatima koji imaju oznaku VISA.

Izdavanje kartice:

  • Kupovinu kartice moze izvršiti fizičko lice kao i kompanija za svoje zaposlene
  • Kartica se izdaje kupcu koji odlučuje da li će karticu pokloniti trećem licu ili je zadržati za svoje potrebe.
  • Kupac može na svoje ime kupiti više Poklon kartica.
  • Minimalni iznos uplate je 20 €, maksimalni 2.000 €.
  • Članarina koja se naplaćuje prilikom uplate je 1% od uplaćenog iznosa (min 4€).