Menu Close

Kompanije

Fitz F Banka omogućava svojim klijentima otvaranje bankarskih računa za obavljanje ličnih i profesionalnih aktivnosti.

Uslov za otvaranje računa je važeći identifikacioni dokument klijenta (lična karta ili pasoš).

Otvaranje računa i izdavanje izvoda je besplatno.